Zmiana firmy odbierającej odpady, ważne informacje

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady harmonogram odbioru odpadów komunalnych na naszym portalu zostanie uaktualniony harmonogram odbioru odpadów.

Dotychczasowa firma świadcząca usługę odbioru odpadów komunalnych będzie zabierać pojemniki 120 l na odpady zmieszane, natomiast nowa firma będzie przekazywać nowe kosze.

Komentarze