ZAWIADOMIENIE o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach decyzją znak : SE Ia-4261/242/19 z dnia 11.07.2019 r stwierdził brak przydatności wody z wodociągu Dębska Wola do spożycia przez ludzi .

W wyniku przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badań wody w ramach Kontroli wewnętrznej stwierdzone zostało zanieczyszczenie mikrobiologiczne dostarczonej próbki wody.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach zakazuje się spożywania wody z wodociągu Dębska Wola do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatności do spożycia. Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązujezakaz wykorzystywania wody do picia , przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli noworodków.

Możliwe jest wykorzystywanie tej wody do celów sanitarnych tj.: WC. Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez administratora wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez administratora wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej, może być używana po jej uprzednim przegotowaniu.

Woda do celów spożywczych będzie dostarczana mieszkańcom specjalnymi zbiornikami i w pięciolitrowych pojemnikach.

W celu poprawy jakości wody sieć wodociągowa zostanie poddana okresowemu płukaniu i chlorowaniu. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  41 31 14 928 lub 606 306 740

Zakaz używania wody dotyczy sołectw:

Dębska Wola, Obice, Chałupki, Kawczyn, Drochów Dolny, Drochów Górny, Zbrza, Chmielowice, Lisów Wygwizdów.

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Dębska Wola

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Kielcach

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

[źródło: http://zgkmorawica.pl/]

Komentarze