Wybory sołtysa i rady sołeckiej

Według zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w dniu 24 marca (niedziela) 2019 roku o godzinie 18:00 odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Miejscem spotkania wszystkich mieszkańców wsi Obice jest Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, która znajduje się przy ulicy Wesołej 18.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi Obice do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim na którym wszyscy wspólnie wybierzemy Naszego sołtysa wsi.

Dla przypomnienia naszą wieś zamieszkuje według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku 674 osoby z czego 47,9% mieszkańców stanowią kobiety, a 52,1% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 4,5% mieszkańców gminy.

Sołtys wsi 
Ryk Joanna

Rada sołecka
Gajek Barbara
Nowak Tomasz
Śnioch Andrzej

Komentarze