W naszej Gminie obowiązuje ZAKAZ PODLEWANIA OGRODU!

OGŁOSZENIE w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1152 ze zm.) ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody zarządza się co następuje:

  • Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych na terenie Miasta i Gminy Morawica do odwołania.
  • ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  • Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego ZAKAZU będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  • Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody.

BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY!

Zakaz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2019r, do odwołania!

[źródło: https://www.morawica.pl]

Podobne apele wystosowało do swoich mieszkańców wiele gmin w kraju, a jak się okazuje, samorząd ma prawo nałożyć takie ograniczenia, jeśli wysokie temperatury spowodują wzmożone zużycie wody w sieci wodociągowej.
Złamanie zakazu podlewania ogrodu albo mycia samochodu może kosztować przynajmniej 500 zł.

Zakład wodociągowy będzie mógł skontrolować zużycie według licznika wody i jeśli okaże się, że jest ono zdecydowanie za duże, może również nałożyć karę.

Problem jest bardzo poważny. Wszystko dlatego, że wodociągi nie są w stanie poradzić sobie z tak dużym zużyciem wody.
Zakaz dotyczy przede wszystkim podlewania ogrodów, upraw czy innych terenów zielonych. Nie można też lać wody do basenu albo używać jej do mycia samochodów. Jak to będzie sprawdzane? Zakład wodociągowy porówna, ile wody pobraliśmy i ile odprowadziliśmy w postaci ścieków. Wystarczy, że różnica między takimi wartościami będzie zbyt duża i już grozi nam kara.

Zakłady wodociągowe są samorządowe, dlatego gminy decydują o tym, w jaki sposób woda jest dostarczana.
Gdyby były prywatnymi firmami, istniałaby możliwość wystąpienia o odszkodowanie, jeśli np. z powodu ograniczenia zużycia wody nasz ogród czy trawnik zmarnieje.

[źródło: https://www.prawokonsumenckie.pl]

Komentarze