Ogłoszenie!!! Zebranie wiejskie naszego Sołectwa

Sołtys wsi OBICE zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku OSP w dniu 13 września 2019 r. (piątek)
I termin – godz. 18:30
II termin – godz. 18:45

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Omówienie sytuacji prawnej gruntów na terenie wsi Obice nabytych przez Gminę Kielce z przeznaczeniem pod planowane lotnisko.
  3. Propozycje przedsięwzięć do realizacji na rok 2020 finansowanych z Funduszu Sołeckiego.
  4. Sprawy różne.

W zebraniu udział weźmie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce, w tym Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Filip Pietrzyk.

Zapraszamy do licznego udziału w zebraniu.

Sołtys wsi Obice
Joanna Ryk

Komentarze