Ogłoszenie!!! Zebranie wiejskie naszego Sołectwa

Sołtys wsi OBICE zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku OSP w dniu 19 sierpnia 2020 r. (środa)
I termin – godz. 19:00
II termin – godz. 19:15

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Propozycje przedsięwzięć do realizacji na rok 2021 finansowanych z Funduszu Sołeckiego.
  3. Sprawy różne.

W zebraniu udział weźmie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica..

Zapraszamy do licznego udziału w zebraniu.

Sołtys wsi Obice
Joanna Ryk

Komentarze