Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – jak i gdzie się spisać? Czy trzeba to zrobić?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 już trwa w formie samospisu internetowego od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Jeśli ktoś nie będzie w stanie spisać się przez formularz udostępniony na stronie przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny, może podać dane podczas wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Samospis internetowy jest najbezpieczniejszą formą udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – jeśli macie możliwość, pomóżcie tym, którzy nie poradziliby sobie sami. Fakt, trzeba będzie poświęcić na to dłuższą chwilę, ale zdecydowanie warto.

Oprócz tak podstawowych, jak nazwisko, imię (+ drugie, jeśli ktoś ma), numer PESEL, płeć, data urodzenia i adres zamieszkania, mogą paść również pytania o relacje rodzinne i dotyczące mieszkania/domu oraz wykształcenia, a także wiele innych. Główny Urząd Statystyczny zastrzega jednak, że lista pytań nie jest stała i taka sama dla każdego – w każdym przypadku będzie personalizowana na podstawie odpowiedzi, udzielonych na poprzednie pytania. Na dodatek nie wszystkie są obowiązkowe.

Co ciekawe, Główny Urząd Statystyczny przygotował również loterię dla osób, które spiszą się przez internet. Zgłoszenia będą przyjmowane od 22 kwietnia 2021 roku. Aby wziąć w niej udział, należy zachować wiadomość z 10-znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu. Do wygrania są samochody Toyota Yaris (16 sztuk) oraz karty przedpłacone o wartości 1000 złotych i 500 złotych (odpowiednio: 480 i 960 sztuk).

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

Komentarze