KOMUNIKAT ZGK w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie sprawozdania z badania próbki wody z wodociągu Dębska Wola dla odbiorców z miejscowości: Dębska Wola, Obice, Chałupki, Kawczyn, Drochów Dolny, Drochów Górny, Zbrza, Chmielowice, Lisów Wygwizdów. w dniu 13.07.2019 roku stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki analiz próbki wody pobranej do badania w dniu 11.07.2019 roku z punktu monitoringowego z wodociągu Dębska Wola wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) 

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Komentarze