Już jutro 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obicach oraz Miejsko-Gminny dzień Strażaka

Już jutro w naszej miejscowości odbędzie się 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obicach oraz Miejsko-Gminny dzień Strażaka. Chcielibyśmy przed jutrzejszym wydarzeniem na który serdecznie zapraszamy, przybliżyć Państwu historię naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Obicach sięga 1928 roku. Założycielem jednostki, podobnie jak w wielu innych miejscowościach naszej gminy, był kierownik szkoły w Woli Morawickiej, Edward Reguła. Stanowisko pierwszego naczelnika objął druh Stanisław Klimczak. Początkowe wyposażenie jednostki stanowiła sikawka ręczna, w którą jednostka została wyposażona dopiero po pięciu latach istnienia. Mimo to, nasza społeczność strażacka działała bardzo prężnie i jeszcze przed 1939 rokiem rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej, którą ukończono w czasie wojny. W 1957 roku jednostka otrzymała pierwszy wóz konny, a jedenaście lat później rozpoczęto rozbudowę nowej strażnicy, w której początkowo oddano do użytku tylko dwie salki. Prace zakończono w 1970 roku, kiedy to do dyspozycji przekazano cały budynek strażacki.

W 1978 roku druhowie dostali pierwszy samochód pożarniczy – żuk. Było to bardzo radosne wydarzenie dla całej społeczności. Dwa lata później, podczas 50-lecia OSP w Obicach, nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru, a funkcję naczelnika objął wtedy druh Fryderyk Śnioch, który pełni ją do dnia dzisiejszego. Przed nim kolejnymi naczelnikami byli:
druh Wojciech Wieczorek, druh Józef Nowak, druh Feliks Mucha i druh Julian Zawadzki, który objął to stanowisko po ukończeniu II wojny światowej i piastował je przez pięćdziesiąt lat. Prezesami OSP Obice po II wojnie światowej byli natomiast kolejno: druh Władysław Wesołowski, druh Henryk Dalach, druh Henryk Wesołowski i druh Stanisław Zawadzki.


W 1993 roku jednostka została wyposażona w nowy samochód gaśniczy star 266 GBM, a w 2000 roku w budynku strażnicy przeprowadzono kolejne prace remontowe – zostało wymienione pokrycie dachowe wraz z zadaszeniem tarasów.

W 2005 roku powołano do życia dwie drużyny młodzieżowe OSP Obice – chłopięcą i dziewczęcą, które w kolejnych latach prężnie reprezentowały jednostkę na zawodach strażackich zdobywając nagrody na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W roku jubileuszu 80-lecia straży dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wygrały Gminne Zawody Pożarnicze.

W 2008 roku na potrzeby jednostki przekazano samochód pożarniczy star 244 GBA z OSP Wola Morawicka.

Przez lata działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Obicach wiele się zmieniło, ale nasi strażacy niezmiennie niestrudzenie walczą z żywiołem i niosą pomoc potrzebującym. Wśród naszych druhów to szlachetne powołanie często przekazywane jest z ojca na syna, z dziadka na wnuki, a w jednostce służą całe rodziny. Są to osoby życzliwe, chętne do pomocy, na które sąsiedzi zawsze mogą liczyć. Angażują się również w różne działania społeczne w szkole i kościele parafialnym.

Komentarze