Historia

W 1845 r. w Obicach było tylko 30 gospodarstw, z których 5 posiadało jedynie chałupę i stodołę; 5 – to dwojaki z oborami i stodoły wolno stojące. Tylko część chałup miało kominy murowane, pozostałe – sztagowe.

W Obicach był folwark, w którego skład w 1945 r. wchodził nowy budynek mieszkalny – murowany z kamienia pod słoma, stary drewniany budynek folwarczny, także pod słomą, drewniane budynki inwentarskie, kryte gontem, murowany spichrz pod gontem, dwie stodoły o szczytach murowanych, stara drewniana gorzelnia.

Komentarze