Gdzie mieszkają najbardziej przedsiębiorczy ludzie w Obicach?

W Obicach średnio co ~20 mieszkaniec ma firmę. Jako, że miejscowość oddalona jest najbardziej ze wszystkich położonych na terenie naszej gminy na południe (~20 km od Kielc), nadal króluje u nas rolnictwo, choć w ostatnim czasie liczba rolników się zmniejsza.

We wsi Obice w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 46 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 35 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych.

Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (2) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (5) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku. 37,0% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 63,0% (29) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi Obice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (37.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.6%).

Komentarze