Eksplorator Historii #4

Na początku przepraszamy za przerwanie cyklu historycznego na jeden miesiąc, było to jednak spowodowane organizacją 90-lecia naszej OSP i po prostu zwyczajnym brakiem czasu. Mamy nadzieję, że opracowywane przez nas dokumenty przydadzą się zarówno dzieciom na lekcji historii jak i podczas domowych dyskusji historycznych.

Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam lekki temat odnośnie Gromady Obice, czyli najmniejszej jednostki podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach 1954, nr 15

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972.

Gromadę Obice z siedzibą GRN w Obicach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie kieleckim w woj. kieleckim, na mocy uchwały nr 13c/54 WRN w Kielcach z dnia 29 września 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Obice i Chałupki ze zniesionej gminy Morawica w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 11 członków gromadzkiej rady narodowej.

1 stycznia 1956 gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu chmielnickiego w tymże województwie.

W związku ze zlikwidowaniem powiatu chmielnickiego z dniem 31 grudnia 1961, gromadę włączono z powrotem do powiatu kieleckiego w tymże województwie, gdzie równocześnie została zniesiona, a jej obszar włączony do gromady Dębska Wola w powiecie kieleckim.

Komentarze