Eksplorator Historii #2

Witamy w drugim odcinku z serii eksplorator historii, dziś przybliżymy Wam nieco historię naszej szkoły w oparciu o zgromadzone informację ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Obicach. Niestety brakuje zdjęć z tamtego okresu, postanowiliśmy więc zamieścić zdjęcia troszkę bardziej współczesne (powojenne).
Jeśli ktoś posiada takowe zdjęcia prosimy o przesłanie na adres E-mail kontakt@obice.info.1926r, Kierownik: L’Etanche Stefania podpisana jako kierownik szkoły, niestety nie w naszych Obicach, lecz doskonale zachowana karta historii z jej podpisem.


Szkoła w Obicach istnieje od 10 stycznia 1915 roku . Pierwszym nauczycielem tej szkoły był p.Edward Brodawski. Szkoła początkowo mieściła się w budynku (byłego dworu) należącym do p. Jana Praszkiewicza , który własnym kosztem zrobił do szkoły umeblowanie tj;ławki,tablicę oraz biurko dla nauczyciela. Od początku istnienia szkoły uczęszczały do niej dzieci z Obic i Chałupek. Należy zaznaczyć,że przed powstaniem szkoły, prywatnych lekcji za drobną opłatą udzielał p. Andrzej Latosiński , który uczył czytania i pisania. Po kilku latach p. E. Brodawski zostaje przeniesiony do szkoły w Brzezinach . Nowym nauczycielem zostaje p. Ludwik Popławski . Z tego okresu pochodzi wzmianka w ” Kronice ”, iż dzięki jego staraniom kilku uczniów tutejszej szkoły rozpoczęło później naukę w szkole średniej min:Jan Praszkiewicz i Jan Rogowski. W 1920 roku większa część wioski została zniszczona przez pożar. Dzięki staraniom ks. Jana Banacha i tutejszej nauczycielki p. Klementyny Daszkiewiczówny w Obicach zostaje założona ” kuchnia amerykańska ” w celu wspomożenia dzieci pochodzących z najuboższych rodzin.


Listopad – 1965 r. Klasa VII (ostatnia przed reformą) –
w roku 1966 była już kl.VIII.
Widoczne nauczycielki: stoi Pani Alicja Ogórek, niżej panie Jadwiga Taborowicz i Kazimiera Rajkowska.
Chłopcy od lewej:Janek Wieczorek,Stanisław Koźbiał, Janek Wicha, Leopold Ryk, Rysiek Kopeć, Andrzej Rabiej, Adam Gajda, Leszek Wojsa, Janek Ziębicki z tyłu stoją Marek Klimczak i Adam Bochenek.
Nie ma na zdjęciu Józefa Nowaka i Rysia Siekiery.
Opis: Leszek Wojsa

W 1923 roku kierownikiem szkoły zostaje p. Antoni Pryszak . Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany, dlatego kierownik rozpoczyna starania o budowę nowego budynku. W Obicach próbowano stworzyć fundusz na rzecz budowy. Mieszkańcy, których dzieci uczęszczały do szkoły chętnie się na to godzili ale inni byli przeciwni, a tych była większość i dlatego do realizacji planów budowy nie doszło .

W 1924 roku w szkole założono sklepik , z którego dochodów zakupiono mapę geograficzną, 40 książeczek do biblioteki oraz prenumeratę ” Płomyka ” i ”Płomyczka”. W 1925 roku odbyła się pierwsza w historii szkoły wizytacja , którą prowadził inspektor Tadeusz Kosinek. Od 17 grudnia 1925 roku przez okres 2 miesięcy szkoła była zamknięta z powodu epidemii odry.

15 maja 1926 roku w szkole w Obicach odbyła się rejonowa konferencja dla nauczycieli.

Rok 1960 Henryk Dalach z grupą uczniów

W latach 1927-1930 kierownikiem szkoły była p.Stefania L. Etanche. Od 1931roku kierownikiem szkoły zostaje p. Stanisław Detko. Dzięki jego staraniom przydzielono szkole pod budowę ok.1,5 ha gruntu . W 1932 roku zorganizowano pierwszą wycieczkę szkolną . Wyjazd do Chęcin i Polichna cieszył się dużym zainteresowaniem. W Polichnie uczniowie oglądali lotnisko dla szybowców , a w Chęcinach zwiedzali zabytki.

Henryk Dalach z grupą uczniów, niestety rok nieznany

Od 1937 roku kierownikiem szkoły był p. Eugeniusz Bolechowski.

W 1939 roku do 4 oddziałów tutejszej szkoły uczęszczało 145 uczniów. W szkole uczyło tylko 2 nauczycieli. Obowiązywały następujące przedmioty:religia, język polski, arytmetyka z geometrią,przyroda, historia,rysunek, śpiew,ćwiczenia cielesne,zajęcia praktyczne. Uczniowie otrzymywali oceny: bardzo dobry ,dobry,dostateczny, niedostateczny , a ze sprawowania : bardzo dobry,dobry,odpowiedni, nieodpowiedni. Uczeń otrzymywał promocję do następnej klasy, jeżeli na koniec roku szkolnego uzyskał co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów

Rok szkolny 1938/39 był ostatnim w wolnej Polsce. 1 września 1939 wybuchła wojna.

3 września 1972

[źródło:http://www.zsobice.pl ]

Komentarze