Czujniki jakości powietrza zamontowane

Czujniki zamontowano na prywatnym budynku jednego z naszych mieszkańców, a zostały zrobione jako materiały na potrzeby darmowych zajęć z programowania i elektroniki dla mieszkańców naszej wioski i nie tylko (szczegóły niebawem). Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM1 PM 2.5 i PM10. Dzięki czujnikom, na bieżąco możemy widzieć na mapie, czy bezpiecznie dla naszego zdrowia możemy spędzać czas wolny na powietrzu. Sensory pokazują stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym w odstępie czasowym jednej minuty.

Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów mogą zajrzeć na stronę mapa.airmonitor.pl


Dla zaawansowanych użytkowników, których interesują wykresy zapraszamy do strony thingspeak.com

Komentarze